Dorośli


Dorośli to zajęcia grupowe (małe grupy do 6 osób) i indywidualne, różne poziomy zaawansowania dostosowane do każdej osoby i sprawdzone sposoby nauki (metoda Tradycyjna) i Metoda bezpośrednia Direct - która kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.