Młodzież Szkolna


Starsze dzieci (uczą się w małych grupach do 6 osób) - zapewniamy zróżnicowane materiały dydaktyczne, interaktywne ćwiczenia,
- partnerem edukacyjnym naszej szkoły jest wydawnictwo direct language lab - poprzez metodę bezpośrednią Direct młodzi odkrywcy mogą wyruszyć w krainę języka angielskiego, zdobywając nowe umiejętności skutecznie, w stymulującej do nauki atmosferze, poprzez szereg pytań, odpowiedzi, młodzież uczy się całościowego używania struktur językowych
-gramatyka wprowadzona w sposób przystępny, jest łatwa do zrozumienia a interesujące i aktualne pytania są dopasowane do potrzeb nastolatków
- nauka przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych ucznia,
- zapewniamy przygotowanie do egzaminów m.in. ósmoklasisty, maturalnych, FCE, CPE